Contact
Algemeen: info@shantykoordokkum.nl
PR en boekingen: pr@shantykoordokkum.nl.nl
PR telefoon: 06 5151 4105 of 0519 29 3520
Ons volgende optreden, klik op de agenda
 
WYSIWYG Web Builder
Dokkum, de Admiraliteitsstad (een stukje historie)
Dokkum was, toen het bekend werd door de moord op Bonifatius in 754, gewoon een kleine nederzetting gebouwd op terpen zoals er meer in de omgeving waren. Door een combinatie van gunstige ligging aan het kruispunt van landwegen en waterwegen in open verbinding met de zee en de ontwikkeling als bedevaartsplaats naar aanleiding van de moord op Bonifatius ontwikkelde Dokkum zich sindsdien hard. Direct werd er namelijk al een kerk gebouwd ter nagedachtenis zodat Dokkum met Bonifatiusbron, klooster en gedachteniskerk enorme hoeveelheden Christenen van heinde en verre trok.
Met de Reformatie in 1580 waren de pelgrimages voor enkele eeuwen afgelopen maar eind 19e eeuw werden ze weer georganiseerd en blijkbaar zo'n succes dat begin 20e eeuw het Bonifatiuspark en de kapel werden aangelegd en gebouwd. De gunstige ligging aan de open zeearm, het huidige Dokkumer Grootdiep en de Lauwerszee (het huidige Lauwersmeer), maakte dat ook de handel direct al belangrijk was.
Al in de vroege middeleeuwen werd het belang van Dokkum door de graven erkend wat zich bijvoorbeeld uitte in het mogen slaan van munten, die tot ver in Rusland en IJsland teruggevonden zijn. Verder kreeg Dokkum in de 13e eeuw stadsrechten, werd het betrokken bij twisten tussen Groningen en Friesland en kreeg het als stad door Karel V een centrale regio functie toebedeeld voor rechtspraak en kreeg het rechten voor een wekelijkse markt. Uiteindelijk begin 16e eeuw werd Dokkum centrum van de Fries-Groningse Admiraliteit vanwege haar strategische ligging.
In 1725 werd de open verbinding met de Lauwerszee definitief afgesloten. In 1969 werd de Lauwerszee afgesloten en tot het huidige Lauwersmeer gemaakt. Door het uitblijven van belangrijke verdere groei en ontwikkeling na de 17e eeuw is nog heel veel zichtbaar van de toen ontstane historische vestingstad waarvan de stadswal, de bolwerken, de grachten, bastions en veel monumenten in uitstekende staat bewaard zijn gebleven.
In deze tijd werden voorzieningen getroffen voor handelsvaart en de oorlog tegen Spanje, waardoor Dokkum een vestingstad werd. De Stadswallen dateren van eind 16e eeuw. In de 17e eeuw slibden de vaarroutes dicht waardoor de Admiraliteit naar Harlingen verhuisde.
Veel bronnen van de Friese Admiraliteit zijn er tegenwoordig niet meer over. Bij de grote brand van 12 op 13 februari 1771 in Harlingen ging niet alleen vrijwel al het archiefmateriaal van de Admiraliteit in vlammen op, maar daarnaast ook vele kaarten en documenten met betrekking tot de geschiedenis van Friesland.
Het weinige resterende archiefmateriaal werd overgebracht naar het Departement van Marine te Den Haag. Toen daar op 8 januari 1844 brand uitbrak, verging al het resterende archiefmateriaal. Ook over de grote mannen van de Admiraliteit is maar bitter weinig bekend. Ook hier is gebrekkig archiefmateriaal de oorzaak.